Paulovnija

Paulovnija Elongata se sve više gaji. Otporna je na niske temperature, jednako dobro uspeva i na višoj i nižoj nadmorskoj visini. Spada u grupu brzorastućeg drveća. Koristi se za formiranje drvoreda po parkovima , ali i za ogrev i u drvnoj industriji. Plod je ovalna čaura koja sazreva tokom novembra.