Šljiva Čačanska rana

Čačanska rana je stona, domaća sorta. Nastala je u Institutu za voćarstvo u Čačku. Naziv je dobila rana zato što sazreva ranije od drugih sorti, početkom jula. Plodovi su krupni, mogu imati težinu i do 60g. Meso ploda je sočno, žuto i čvrsto. Pokožica je cveno-plave boje, plod je jajolikog oblika. Koštica  se lako odvaja od mesa. Kao i ostale rane sorte šljive tako i čačanska rana dobro podnosi virus šarke šljive i visoke letnje temperature  jer se ranije bere. Osim što se koristi za svežu upotrebu, dobra je i za sušenje i preradu.