Stubaste kruške

Stubaste kruške se gaje sve više u poslednje vreme. Svi poslovi oko sadnice se obavljaju sa zemlje jer visina voćaka ne prelazi 2 m u punoj rodnosti. U prvoj godini po sadnji ne treba skraćivati sadnicu. Najbolje ih je posaditi u jesen.  Sve izbile mladare bi trbalo skratiti u toku leta na 15 cm.